برنامه حفاظت از سپرده

سرمایه خود را حفظ کنید

درباره حفاظت از سپرده

برنامه حفاظت از سپرده ما یک ویژگی خاص است که به شما این مکان را می دهد که قبل ازبازکردن معامله آنرا بیمه کنید ومبلغ کامل آن را به عنوان یک پاداش در صورت زیان دریافت کنید . تمام مشتریان با انواع حسابها واجد شرایط این سرویس می باشند. این برنامه زمان خاص و بستگی به میزان سپرده شما دارد. به عبارت دیگر، سپرده بزرگتر، طولانی تر می تواند محافظت شود. مدت زمان حفاظت به شرح زیر است:

از 50 دلار تا 100 دلارمحافظت سپرده 1 روزه
از 101 تا 500 دلارمحافظت سپرده 5 روزه
از 501 دلار تا 1000محافظت سپرده 10 روزه
از 1001 دلار تا 5000محافظت سپرده 14 روزه ب
بیش از 5001 دلارمحافظت سپرده 20 روزه

شما میتوانید مدت زمان حفاظت از سرمایه را با سرمایه گذاری جدید و قبل از اینکه حفاظت سپرده قبلی تمام نشده باشد ،طولانی تر کنید .

مزایای برنامه حفاظت از سپرده:

حفاظت 100٪ سپرده از زیان

بدون محدودیت در میزان حفاظت

بدون کمیسیون های پنهان

سرمایه شما در خطر قرار دارد

چگونه کار می کند؟

اگر در طول دوره فعال بودن حفاظت سپرده (مشخص شده در بالا) بیش از 90 درصد از سپرده خود را از دست بدهید، ما آنها را به عنوان سپرده جایزه به شما پرداخت می کنیم. برای درخواست این بازپرداخت، باید از طریق ایمیل با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید و ظرف سه روزکاری درخواست خود را پیگیری کنید. بازپرداخت را می توان فقط به دلار دریافت کرد و شما باید یک حساب جدید با ارز دلار ایجاد کنید که زیان شما به آن واریز می شود. لطفا توجه داشته باشید که اگر زمان برنامه حفاظت از سرمایه گذشته باشد یا زیان شما کمتر از 90٪ از مبلغ سپرده باشد، این برنامه اعمال نمی شود و ما نمی توانیم سپرده شما را بازپرداخت کنیم .

بازپرداخت

ازبازپرداخت سپرده های از دست رفته خود به عنوان بونوس(پاداش) فکر کنید. شما می توانید آزادانه با این دارایی ها معامله کنید. اگر شما سرمایه گذاری جدیدی انجام دهید که برابر یا بیشتر از مبلغ بازپرداخت (در حساب جبران خساره دریافت شده) باشد، از جایزه خود میتوانید یک دوره طولانی تر استفاده کنید. اگر هیچ معامله ای را با استفاده از مبلغ بازپرداخت شده انجام ندهید، پس از 30 روز منقضی می شود و تمام نتایج تجاری در آن حساب لغو خواهد شد.

جبران خسارت فقط به سپرده های شما اعمال می شود. این برنامه برای پاداش (بونوس) یا سودهای کسب شده اعمال نمی گردد.

اگر برای جبران خسارت واجد شرایط هستید، اما اگر قبلا یکی برای سپرده های قدیمی دریافت کرده اید، یکی از قدیمی ها لغو می شود تا شما بتوانید مجددا از آن استفاده کنید.

شرایط و ضوابط

این شرکت حق دارد که در موارد زیر از پرداخت جبران خسارت خودداری کند:

در صورتی که مشتری به طور سیستماتیک قوانین توافقنامه کاربر را در طول دوره فعال بودن برنامه حفاظت سپرده نقض کند.

اگر در طول 30 روز گذشته این مشتری دو یا چند تخلف درمورد توافقنامه کاربری داشته باشد

اگر بیش از 70 درصد از معاملات بسته شده در حساب مشتری در 90 روز گذشته نتایج منفی داشته باشد

اگر مشتری یک یا چند مورد از این پاداش ها را در حساب خود داشته باشد: پاداش بدون سپرده گذاری، پاداش سپرده آسان ، پاداش هدف. اینها با برنامه حفاظت سپرده سازگار نیستند .