رتبه بندی فارکس کپی

در این صفحه می توانید فعالیت معامله گران انتخاب شده ("حرفه ای ها") را که موافقت کرده اند در این سیستم شرکت کنند را ببینید و مجوز خود را برای کپی کردن معاملات خود به آنها ارایه کنید، محاسبات رأی هایی که شما می بینید بر اساس این است که چگونه به طور موثر هر سپرده برای رسیدن به سود فعلی استفاده می شود.

BalanceProfitTraded lost
‎ZAR ۴۴۶٫۱۰‎ZAR ۷٬۱۷۹٫۶۵۲٫۳۷
‎$۳۶٬۷۷۸٫۲۴‎$۲٬۴۸۲٫۵۲۳۰٫۱
‎$۶٬۴۳۶٫۱۶‎$۱٬۳۸۲٫۲۷۱۱٫۵۵
‎$۱۶٬۸۷۷٫۶۳‎$۲۶۰٫۰۴۲٫۸۳
‎$۷۹۱٫۱۲‎$۰٫۳۳۰٫۰۱
‎$۳۵٬۷۹۲٫۳۷‎$۰٫۰۰۰
‎€۲۹٬۲۴۲٫۹۴‎€۰٫۰۰۰
‎$۳۲٬۸۲۲٫۱۸‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۹٬۷۲۸٫۲۸‎$۰٫۰۰۰
‎$۲٬۰۶۹٫۵۲‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۲٬۲۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۱٬۲۳۰٫۸۸‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۸۷٫۸۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۳٫۹۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۷۹٫۹۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۵۱٫۱۰‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۴٫۱۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۹۸۲٫۱۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۷۱۹٫۲۷‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۴۷٫۶۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۹٬۴۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۶۷٫۸۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۳٬۹۰۷٫۷۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۹۴٫۰۰‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۱٬۸۳۶٫۸۴‎$۰٫۰۰۰
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next