رتبه بندی فارکس کپی

در این صفحه می توانید فعالیت معامله گران انتخاب شده ("حرفه ای ها") را که موافقت کرده اند در این سیستم شرکت کنند را ببینید و مجوز خود را برای کپی کردن معاملات خود به آنها ارایه کنید، محاسبات رأی هایی که شما می بینید بر اساس این است که چگونه به طور موثر هر سپرده برای رسیدن به سود فعلی استفاده می شود.

BalanceProfitTraded lost
‎€۲۲٬۰۶۵٫۵۱‎€۳۵۶٫۵۷۲٫۴
‎€۱۹۶٫۲۱‎€۵۵٫۱۲۲٫۵۲
‎CHF ۶۸٫۱۷‎CHF ۱۵٫۸۰۰٫۴۲
‎$۳۰۱٫۴۹‎$۱۰٫۰۵۲٫۸۱
‎$۹۳٫۰۳‎$۸٫۷۲۲٫۷۲
‎$۳۵٬۷۹۲٫۳۷‎$۰٫۰۰۰
‎€۳۰٬۹۴۱٫۵۴‎€۰٫۰۰۰
‎$۳۴٬۲۳۴٫۶۵‎$۰٫۰۰۰
‎$۲٬۰۶۹٫۵۲‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۲٬۲۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۲٬۹۷۴٫۸۵‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۴٫۹۵‎$۰٫۰۰۰
‎$۷۹٫۹۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۵۱٫۱۰‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۴٫۱۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۹۸۲٫۱۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۷۱۹٫۲۷‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۴۷٫۶۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۹٬۴۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۷۵٫۰۵‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۳٬۹۰۷٫۷۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۹۴٫۰۰‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۱٬۸۳۶٫۸۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۴۲٫۵۹‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۲۹۰٫۲۴‎$۰٫۰۰۰
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next