Sao chép Ngoại hối cho Master

Thu nhập Tăng thêm cho Giao dịch của bạn

Về Sao chép Ngoại hối

Nếu bạn là một trader thành công sẵn sàng muốn thể hiện và chia sẻ tài năng của mình với người khác, thì đây là cơ hội tuyệt vời cho bạn. Bạn có thể cho cộng đồng giao dịch Ngoại hối thấy bạn là một trong những người giỏi nhất và kiếm thêm thù lao hấp dẫn từ việc chia sẻ chiến lược của mình với người khác bằng cách trở thành một Forex Copy Master.

Là một Forex Copy Master, bạn vẫn giao dịch bình thường, nhưng bạn sẽ được trả thù lao với thu nhập tăng thêm dựa vào việc có bao nhiêu Subscribers chọn thực hiện theo những giao dịch của bạn.

Những lợi ích cho Master

Lợi nhuận cao

Lợi nhuận được nhận theo phần trăm khối lượng, và dưới hình thức nhiều lựa chọn trả thù lao khác, ví dụ như phí đăng ký hàng ngày hay khoản tiền từ giao dịch riêng lẻ.

Có nhiều người đăng ký

Nhiều người đăng ký sẽ cho phép bạn nhận được doanh thu tương ứng với giao dịch thông thường.

Chương trình Đối tác

Bạn có thể mở thêm một tài khoản đối tác và thu hút người đăng ký qua tài khoản đó, và nhận lợi nhuận gấp đôi.

Làm thế nào để Trở thành một Forex Copy Master?

Bước 1

Mở Tài khoản Thực

Bước 2

Đăng ký làm Master

Bước 3

Tài khoản của bạn sẽ được thêm vào Master list

Nhìn chung, mỗi master có 3 người đăng ký sẽ mang đến 20% lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Nếu bạn tin rằng bạn có thể trở thành một master giỏi, hãy mở tài khoản ngay bây giờ.