Bảng Xếp hạng Sao chép Ngoại hối

Trong trang này, bạn có thể giám sát hoạt động của những trader được lựa chọn ("Masters"), những người đồng ý tham gia vào chương trình này và cho phép sao chép giao dịch của họ. Việc tính toán xếp loại mà bạn đang thấy là dựa vào tiền nạp được sử dụng hiệu quả ra sao để đạt đến lợi nhuận hiện tại.

BalanceProfitTraded lost
87.287,98 US$9.538,30 US$2.007
45.661,38 US$1.706,21 US$50
64,80 US$21,90 US$13,97
35,17 US$6,72 US$0,58
36,84 US$1,15 US$0,54
35.792,37 US$0,00 US$0
28.633,33 €0,00 €0
31.790,27 US$0,00 US$0
31.366,71 US$0,00 US$0
2.069,52 US$0,00 US$0
22.263,54 US$0,00 US$0
189,96 US$0,00 US$0
25,91 US$0,00 US$0
79,96 US$0,00 US$0
151,10 US$0,00 US$0
14,14 US$0,00 US$0
1.982,16 US$0,00 US$0
1.719,27 US$0,00 US$0
247,66 US$0,00 US$0
9.463,54 US$0,00 US$0
21.952,24 €0,00 €0
181,83 US$0,00 US$0
33.907,73 US$0,00 US$0
294,00 US$0,00 US$0
11.836,84 US$0,00 US$0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next