Chứng nhận IB

Về Giấy chứng nhận của Chúng tôi

Nhằm giúp bạn thiết lập được độ tin cậy khi làm đối tác và định rõ sự tin cậy đó trong mắt những khách hàng tiềm năng, đội ngũ thiết kế của chúng tôi đã chuẩn bị giấy chứng nhận đối tác đặc biệt. Tài liệu này là bằng chứng chứng minh bạn là đối tác liên kết với SuperForex và mang đến cho bạn một số quyền hạn:

Quyền đăng ký tài khoản khách hàng cho khách hàng của bạn khi họ yêu cầu.

Quyền nạp và rút tiền cho khách hàng của bạn trong trường hợp họ không thể thực hiện (ví dụ, họ không thể truy cập vào hệ thống thanh toán và khó có thể nạp tiền vào tài khoản của họ).

Quyền phát hành phiếu thưởng nhằm khuyến khích các trader hiện tại và tiềm năng.

Quyền tổ chức khóa đào tạo Forex đại diện cho SuperForex.

Bạn có thể yêu cầu chứng nhận bằng cách liên hệ với Phòng Đối tác tại partners@superforex.com. Bạn sẽ được thông báo ngắn gọn về tình trạng yêu cầu. Lưu ý rằng chứng nhận hợp lệ trong thời hạn ba năm sau ngày phát hành.